Revistă lunară de cultură
editată de Uniunea Scriitorilor și Consiliul Județean Mureș
cu sprijinul Ministerului Culturii
și Cultelor

Directori fondatori:
Ioan SLAVICI, I.L CARAGIALE, George COȘBUC


Serie nouă (1971)
Redactor-șef fondator: Romulus GUGA
Anul XXVIII. Nr.376
iulie 2002
ISSN - 1220 - 6334

Redacția și administrația:
4300 Târgu Mureș, Str. Primăriei nr.1
Tel./Fax 065 164 139
Tel.        065 165 008
e-mail: [email protected]

Adresă Internet:
http://www.revistavatra.ro

Redactor-șef:
Cornel MORARU
Redactor-șef adj.:
Al. CISTELECAN

Colectivul redacțional:
Nicolae BĂCIUȚ
Iulian BOLDEA
Dumitru MUREȘAN
Aurel PANTEA
Virgil PODOABĂ
Alexandru VLAD

Maria CAMPATELLI
(redactor pentru Italia)
Dan CULCER
(reactor pentru Franța)
Em. GALAICU-PĂUN
(redactor pentru Basarabia)
Dieter SCHLESAK
(redactor pentru Italia)
Andrei ZANCA
(redactor pentru Germania)

Corector: Lia ȘERBAN
Administrație: Olofir NISTOR
Secretariat: Adela GHEORGHE
Tehnoredactare: Oliviu OLARIU

Ilustrația numărului:
Szé
kely Manuela Ecaterina

număr anterior