Revistă lunară de cultură
Serie nouă (1971)
Redactor-șef fondator: Romulus GUGA
Anul XXVII

Redacția și administrația:
4300 Târgu Mureș, Str. Primãriei nr.1
Tel./Fax 065 165 008
Tel.        065 164 139
e-mail: vatra@fx.ro
Adresă Internet:
https://www.revistavatra.ro/

Redactor-șef:
Cornel MORARU
Redactor-șef adj.:
Al. CISTELECAN

Colectivul redacțional:
Nicolae BĂCIUȚ
Iulian BOLDEA
Dumitru MUREȘAN
Aurel PANTEA
Virgil PODOABĂ
Alexandru VLAD

Maria CAMPATELLI
(redactor pentru Italia)
Dan CULCER
(reactor pentru Franța)
Em. GALAICU-PĂUN
(redactor pentru Basarabia)
Dieter SCHLESAK
(redactor pentru Italia)
Andrei ZANCA
(redactor pentru Germania)

Amaestramiento de bombillos
Cerrajeros Alicante
Apertura caja fuerte
Instalación de cerraduras